R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Blerick: TCT (v/h ECT)

De drukste inlandse railcontainerterminal ligt in Blerick bij Venlo. Momenteel worden er vier shuttles per werkdag tussen de Maasvlakte (ECT en Euromax) en de Trimodale ContainerTerminal Venlo (TCT) gereden. Daarnaast heeft TCT per binnenvaart verbinding met Rotterdam (3x per week) en Antwerpen (2x per week). TCT is een dochterbedrijf van ECT. Venlo/Blerick ligt uitermate gunstig op maar enkele tientallen kilometers van het Ruhrgebied.
Hoe stabiel de aanvoer van containers ook is, des te onvoorspelbaarder is wie de vervoerder is en met welke loc deze rijdt. Vervoerders veranderen soms al binnen een jaar, en de locs kunnen per dag variëren.

augustus 2006

10:30

Het is 10:30 als de Blerickshuttle 60127 uit de Maasvlakte de containerterminal die toen nog ECT heette,  passeert.

In 2006 rijdt R4C deze shuttles, in dit geval met de R4C 1204. De trein rijdt verderop het emplacement Blerick op, waar de loc zal omlopen.

10:55

R4C 1204 bereikt het raccordement van ECT ...

... en passeert de spoorpoort. De eerste drie wagens zijn leeg.

De containers worden vervoerd op Belgische ("B") containerdraagwagens van het type Sgns (platte wagen, draaistellen, max 60 voet, max 60 ton, max 100 km/h).

De sleep is afgeleverd op de plaats van bestemming; hij past net op een van de drie sporen; de loc zal omlopen over het linker spoor.

11:45

Het is een dieselloc van het type MaK 1206. Een dieselloc is duurder in gebruik dan een E-loc; het voordeel is dat er kan worden volstaan met één loc van terminal tot terminal (waar geen bovenleiding hangt). De loc maakt van zijn pauze gebruik voor een uitstapje naar Venlo.

13:15

Waarschijnlijk heeft de loc hier getankt en de machinist een bakkie gedaan. Op station Venlo staan beiden  klaar voor de start van de retourrit. 

Ondertussen zijn de 37 containers gelost en zullen er weer ongeveer 40 geladen zijn (nu is de trein voor 100% beladen). De loc is aangekoppeld. 

13:45

Trein 60128 kan vertrekken naar de ECT-terminal op de Maasvlakte.

Hij verlaat de terminal via de stamlijn naar emplacement Blerick waar opnieuw kopgemaakt moet worden.

14:30

Op weg richting Eindhoven passeert hij op weg naar de Maasvlakte de Blerickse terminal voor het laatst.. Deze foto is ten westen van de terminal gemaakt. De hele operatie heeft 4 uur geduurd. Er rijden (in 2006) drie van dit soort shuttles per (werk-) dag.

 

In 2007 nam Veolia deze shuttle over. Vanaf 2008 reden er vier shuttles per dag.

Wie een foto heeft van een Veoliashuttle wordt uitgenodigd die te mailen.

 

20 december 2010

13:45

In 2010 neemt ACTS de Blerickshuttles over. Onder winterse omstandigheden passeert loc 7108 (type G 1206 Vossloh) van ACTS de TCT-terminal. .

14:10

De procedure is gelijk aan die bij R4C. De loc heeft op emplacement Blerick kopgemaakt en nadert de terminal door een dikke laag sneeuw.


De overweg in de Voltastraat.

Op delen van de route was er sprake van spoorzoeken. 14:24

Direct na aankomst op de driesporige terminal begint een reachstacker met het lossen.

14:43

De loc is omgelopen en wacht voor de poort.

16:42

Daar staat hij nog als de avond valt en mistbanken verschijnen.

 

6 juli 2012

19:50

Loc 1446, een G2000, neemt deze dag de honneurs waar, anoniem, maar in dienst van ACTS,. Stamlijn Blerick.


 

3 juni 2013

ACTS gaat later over in HUSA, en na de opheffing van het bedrijf begin 2013 meldt Ruhrtalbahn zich als vervoerder. RTB verandert de logistiek: tussen de Maasvlakte en Blerick wordt een E-loc ingezet. Voor het rangeerwerk in Blerick verschijnen vanaf 1 april 2013 twee locjes 502 en 503 van Shunter.

 

19 februari 2015

14:00

Loc 503 wacht voor de poort van TCT haar nieuw inzet af.  Goed te zien is dat het derde spoor inmiddels verwijderd is.

Het is een O&K-loc, bouwjaar 1967, fabrieksnummer 26630, De eerste inzet was in Nievenheim, en daarna bij een papierfabriek in Albbruck (Dld). Sinds 2006 is Shunter eigenaar.  

Het kleine locje heeft voldoende vermogen om, weliswaar stapvoets, de gehele containershuttle naar emplacement Blerick te slepen. 15:20 uur


15:58

Op het emplacement stond nog de huurloc ES 64 F4 206 (189 206). Deze heeft vandaag de opdracht deze shuttle naar de Maasvlakte te rijden. 15:58 uur.

Aan de loc is niet te zien dat deze voor Ruhrtalbahn rijdt.

Elke Blerick-shuttle kan op dit punt aan de Voltaweg dus vier keer gefotografeerd worden. Twee keer achter een E-loc en twee keer achter de 502 of 503. Nadeel is het tegenlicht.

 

 

4 maart 2015

12:26

Terwijl de intercity zich naar Den Haag spoedt, brengt de 502 weer een shuttle over de stamlijn naar Blerick.

Dit keer is hij matig beladen.

Evenals de 503 stamt de 502 loc uit 1967. (O&K 26584) Tot de overname door Shunter in 2006 heeft ze dienst gedaan bij een papierfabriek in Albbruck. Enige tijd deed de loc daarna dienst bij Odfjell in de Botlek. Sinds 1 april 2013 is ze voor RTB in Blerick.

De containerdraagwagens zijn vooral van het type Sgnss.(max lengte 60 voet, max gewicht 60 ton, max snelheid 100 km/h). De wagens zijn in Duitsland geregistreerd. De verhuurder van deze wagens is RailReLease BV in Rotterdam ( D-RRL)

12:59

Een half uurtje later is 289 209  met deze shuttle vertrokken.

Deze loc is met tussenpozen sinds 2014 in dienst bij RTB, al draagt hij nog de stickers van CTL uit 2008. RTB lijkt niet zo te hechten aan naamsbekendheid.

13:52

Het rangeerlocje keert een uur later terug met de volgende shuttle.


De reachstacker zal zich weldra op zijn prooi storten.

 

3 april 2015

Hoe het rangeren op emplacement Blerick in zijn werk gaat, is te zien vanaf station Blerick. De shuttle is door locje 503 afgeleverd op emplacement Blerick. Het past allemaal maar net. Deze afvoertrein is voor 100% beladen.

10:36

Om om te lopen moet het locje gebruik maken van de perronsporen van Blerick.

Het moet toch mogelijk zijn een eenvoudig kopspoortje hiervoor aan te leggen, dat zou het werk sterk vereenvoudigen.

12:28

Een nieuwe shuttle uit de Maasvlakte bereikt Blerick achter loc 189 285 van RTB.

Deze loc heeft wel een eigen tenue gekregen. Links staan tamelijk onopvallend de logo's van ECT en RTB. De loc (bwjr 2009) is sinds 2013 in dienst van RTB. Daarvóór heeft ze enige tijd gereden voor CTL, Prorail en ERS.

De belading van deze aanvoertrein is slecht. Acht containers. Het is Goede Vrijdag, waarschijnlijk wil TCT met de Paasdagen in het vooruitzicht niet teveel werk hebben..

13:08

Het is weer de 503 die de acht containers en heel veel lege wagens naar de terminal mag rijden.

Deze trein bestaat vooral uit wagens van het type Sgg(m)rss, dat houdt in dat ze - in vergelijking met eerder genoemde wagens - langer zijn (>60 voet) en met hogere snelheid mogen worden vervoerd (max 120 km). De verhuurder van deze wagens is RailReLease BV.

 

 

2403