R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Railgoederenvervoer 

Crailoo 2008 - 2015

 


 

Al sinds de jaren dertig van de 20ste eeuw bevindt zich bij Crailoo de Stapelplaats voor bovenbouwmaterialen, het Centraal Magazijn Bovenbouw van de NS. Het terrein is inmiddels overgenomen door Voestalpine Railpro, dat er ook Electrorail, het Spoorstaaflasbedrijf en het Wisselbouwbedrijf Nederland gehuisvest heeft. 

Daarnaast heeft het afvalbedrijf GAD er een afvalstation, van waaruit het huisafval van het Gooi per trein naar de afvalverwerking in Wijster verstuurd wordt. De afvalwagens worden gecombineerd met die uit Noordwijkerhout. (zie aldaar).  

In dit thema Crailoo aandacht voor Voestalpine Railpro en voor het afvalvervoer.

 Het aantal foto's is beperkt, omdat het terrein niet toegankelijk is en bovendien vanaf de openbare weg nauwelijks te fotograferen is.  


Dit thema is deel twee van serie van vier waarin de afvaltrein naar Wijster gevolgd wordt: De andere delen zijn: Noordwijkerhout , Apeldoorn en Wijster.@ laatste wijzigingen januari 2016