R A I L G O E D . N E T                             

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                                  

Railgoederenvervoer

Amsterdam Westhaven  2005 - 2017 


Inleiding

Maar liefst 38 bedrijfsaansluitingen in het westelijke havengebied van Amsterdam tellen Bouwknegt e.a. in hun boek Goederentreinen in Nederland - de stand van zaken in 2003. Anno 2009 werden er vijf of zes nog dagelijks bediend, drie of vier nog zeer regelmatig, tien incidenteel en 19 waren er buiten bedrijf, onbereikbaar of geheel verdwenen.
Het begon allemaal in de Oostelijke Havens, waar in het begin van de twintigste eeuw een enorm aantal goederenwagens reed: het IJ-eiland, de Handelskade, de Rietlanden, het zijn begrippen in het geheugen van de oudere Amsterdammers. Maar dit alles is geschiedenis. De oude havens hebben plaats gemaakt voor moderne woningbouw en bedrijven, gelukkig nog wel met een knipoog naar het verleden. De havens verplaatsten zich naar het westen en de trein, hij volgde geduldig, eerst naar de Coenhaven, toen naar de Westhaven en sinds enkele decennia verder, naar de Houtrakpolder en Westpoort. (zie het thema Houtrakpolder). 
De volgende pagina's geven we een beeld van het railgoederenvervoer van 2005 tot heden. 
Met dank aan Frank Schouten voor correcties en aanvullingen.

In 2017 ligt er rond Amsterdam een pracht stuk infrastructuur, deels de laatste jaren aangelegd, deels geheel gerenoveerd. Er rijdt alleen geen trein, althans op de meeste baanvakken. Een handvol kolentreinen per dag, een (vaak) korte wagenladingentrein en wat incidenteel vervoer. Het is de hoofdstad onwaardig. En wat als Duitsland nog meer kolencentrales sluit? Kan iemand het tij nog keren? 

 

De stand van Zaken

Hoe ontwikkelde zich het spoorvervoer in Amsterdam tussen 2005 en 2017? 

Gebied Coenhaven/Vlothaven/Hemweg
2006 Cargill (soja) stopt - spoor opgebroken in 2011
2007 Peelen (papier) stopt.
2007 De Humber (ketelwagens) stopt
2008 Neptunushaven (split) stopt
2009 Kemira (cacao) stopt
2013 ETA (gasolie) stopt
2014 Rotim (steenslag etc.) stopt
2015 Cotterel (cacao) stopt
2016 Igma (graan) stopt
2017 geen werktreinen meer gestald
In 2009 is de hele infrastructuur aan de Vlothavenweg vernieuwd, in 2017 is het hele Coenhavenemplacement en
het emplacement Nieuwe Hemweg vernieuwd. Maar de treurige constatering is, dat er in het hele gebied geen trein meer rijdt.

Gebied Westhavenweg
2012 losplaats basisemplacement laatste vervoer 
2012 losplaats infra-emplacement laatste vervoer 
2017 OBA Bulk Terminal nog steeds vervoer <<

Gebied Radarweg
2008 HKS vervoer beëindigd; 2010 opgebroken
voor 2005: Suez geen vervoer meer
voor 2005: Ter Haak geen vervoer meer
2017 VCK nog steeds vervoer o.a. van rollen papier en cacao <<

Gebied Basisweg
voor 2005 gestopt: Merck
voor 2005 gestopt: Schenker
2017 NWB druk vervoer ethanol <<
2004 Scherpenzeel stopt
voor 2005 gestopt: ODS Staal.


(rest volgt) 

16 december  2017

 

 

1370