R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer

Amsterdam Westhaven  2005 - 2023 


Inleiding

Maar liefst 38 bedrijfsaansluitingen in het westelijke havengebied van Amsterdam tellen Bouwknegt e.a. in hun boek Goederentreinen in Nederland - de stand van zaken in 2003. Anno 2009 werden er vijf of zes nog dagelijks bediend, drie of vier nog zeer regelmatig, tien incidenteel en 19 waren er buiten bedrijf, onbereikbaar of geheel verdwenen.
Het begon allemaal in de Oostelijke Havens, waar in het begin van de twintigste eeuw een enorm aantal goederenwagens reed: het IJ-eiland, de Handelskade, de Rietlanden, het zijn begrippen in het geheugen van de oudere Amsterdammers. Maar dit alles is geschiedenis. De oude havens hebben plaats gemaakt voor moderne woningbouw en bedrijven, gelukkig nog wel met een knipoog naar het verleden. De havens verplaatsten zich naar het westen en de trein, hij volgde geduldig, eerst naar de Coenhaven, toen naar de Westhaven en sinds enkele decennia verder, naar de Houtrakpolder en Westpoort. (zie het thema Houtrakpolder). 
De volgende pagina's geven we een beeld van het railgoederenvervoer van 2005 tot heden in het Westhavengebied.
Met dank aan Frank Schouten voor correcties en aanvullingen.

In 2024 ligt er rond Amsterdam een pracht stuk infrastructuur, deels de laatste jaren aangelegd, deels geheel gerenoveerd, in de Houtrakpolder rijden veel railgoederentreinen, het aantal is zelfs de laatste twee jaar toegenomen, maar in de overige gebieden rijdt weinig tot niets. Dat is de hoofdstad onwaardig. Plannen zijn er wel.

 

Verder lezen:
>> Amsterdam Westhaven treinfoto
>> Amsterdam Westhaven  infrafoto
>> Amsterdam Westhaven informatie
>> Amsterdam oostelijke havens

Lees ook: "Railgoederenvervoer in Amsterdam" 
in: Op de Rails 2023: nr. 4 t/m 6 (april, mei en juni)
zie o.a. hier: https://www.nvbs.com/magazine/op-de-rails-2023-nr-4-april/


@ laatste wijzigingen 26 januari 2024