R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        


Verantwoording /bronnen 

Hoe komt Railgoed aan de informatie?

Natuurlijk via mondelinge bronnen en eigen observaties. De foto’s zijn – tenzij anders vermeld – van R. Liebrand. De meeste info komt van schriftelijke bronnen en van internet.
De algemene boeken, bladen en sites worden hieronder genoemd. Bronnen met specifieke informatie worden bij de betreffende themapagina’s opgenomen. 


Bronnen

Railgoederenvervoer algemeen
* Hendrik Bouwknegt, Harold de Groot, Rob Meijer (2004) , Goederentreinen in Nederland, De stand van zaken in 2003, Uquilair, Rosmalen, 2004
* Hendrik Bouwknegt, Harold de Groot, Rob Meijer, Frank Schouten (2015), Goederentreinen in Nederland 2004-2015, Grote invloed privatisering, Uquilair, Rosmalen 2015
 * Leon Cuijpers, Roland Korving, Rob Meijer, Frank Schouten (2008) , Cargo per spoor 2007, uitg. onbek. 2008
* Leon Cuijpers, Rob Meijer (2009), Cargo per spoor 2008, uitg. onbek., 2009
* grote aantallen artikelen/berichten uit Op de Rails 1931 – heden (NVBS)
* grote aantallen artikelen/berichten uit Railmagazine 1979 – heden (Uquilair)

Dienstregelingen goederenvervoer
www.rolandrail.net

Materieel
www.rolandrail.net 
www.loks-aus-kiel.de 
www.railcolor.net 
www.rangierdiesel.de 
www.industriespoor.nl  (bedrijfslocomotieven; aanvullingen op onderstaand boek)
* Henk Kolkman (2008), Industrielocomotieven, Motorlocomotieven op Nederlandse raccordementen en industriesporen, Uquilair, Rosmalen 2008

Infrastructuur
www.sporenplan.nl
google earth
www.topotijdreis.nl

Historie railgoederenvervoer
wikipedia
www.railwiki.nl
www.stationsweb.nl
www.martijnvanvulpen.nl