R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer

Born  2008 - 2019


 Born

Born ligt in Zuid-Limburg, enkele kilometers ten westen van Sittard. De betekenis voor het railvervoer heeft dit dorp te danken aan de haven aan het Julianakanaal, een haven die werd aangelegd voor de overslag van trein op schip van steenkolen uit de Limburgse mijnen.
Vanaf de jaren dertig tot de jaren zestig van de vorige eeuw was het hier een komen en gaan van kolentreinen. Daarna bleef er enig vervoer met als tijdelijke piek de eerste jaren na de opening (in 1996) van een nieuwe railterminal.

Die terminal is al weer afgebroken. In 2019 rijden er drie treinen met staal en vijf met kolen per week. En er is hoop dat er vervoer van auto's bij komt.@ Laatste wijzigingen 14 april 2019