R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 

Venlo e.o doorgaand: containers.

Containershuttles rijden af en aan in Venlo, althans dat deden ze tot de opening van de Betuweroute, en dat doen ze wanneer deze om welke reden dan ook buiten dienst is. Maar ook wanneer de Betuweroute gewoon in dienst is, passeert nog een flink aantal shuttles Venlo. Tot de komst van meerspanningslocs moest er van loc gewisseld worden.

In 2006 lijkt ERS de hegemonie op het containervervoer in Venlo te hebben. ERS reed toen met diesellocs en omzeilde daarmee het locwisselen. De (meeste) overige containershuttles werden door Railion gereden met diesel op het Nederlandse deel en elektrisch op de Duitse deel.

In 2015 rijdt er een scala aan vervoerders en wordt er nauwelijks meer van loc gewisseld: men rijdt met diesellocs of meerspannings E-locs. Omlopen van een loc blijft nodig wanneer een trein van zuidelijke Maasroute naar Duitsland wil en v.v.

We tonen hierna enkele containerdiensten. Het overzicht is verre van volledig. Het geeft wel een impressie van het containerverkeer dat Blerick, Venlo en Kaldenkirchen passeert.

zondag 9 april 2006

10:40 uur

Loc 6612 van ERS loopt met een Melzotrein binnen en wacht het vertreksein af. ERS heeft het stroomscheidingsprobleem in Venlo tactisch opgelost: het rijdt met diesellocs van het type Class '66, die bovendien geschikt zijn voor het Duitse en het Nederlandse beveiligingssysteem.

11:20

De grote, voormalige Oost-Duitse loc van Railion, 232 904 heeft een containertrein uit Rotterdam aangevoerd.


11:45

Een tweede containertrein uit Kaldenkirchen loopt binnen achter loc 6607 (PB09).Er staan nu vier containertreinen opgesteld in Venlo (eentje stond er al om 10:45). De 6607 vertrekt om 11:50.

 

12:05

Vertrek Melzoshuttle achter ERS 6612 naar Rotterdam na een stop van 1:20 uur.

Niet in beeld: ondertussen vertrekt na ongeveer een uur wachttijd de Railion-containertrein achter een 151-loc naar de oosterburen.

Om 12:35 vertrekt de containertrein die er om 10:45 al stond achter drie 6400'ers naar Rotterdam.

12:53

Heel speciaal is de aankomst van een G2000 BB-dieselloc met de Mainzshuttle. Dit moet een van eerste ritten zijn van deze MRCE 500 1607 voor ERS, dat tot nu toe uitsluitend met Class'66-locs reed.


Na een stop, waarin een reizigerstrein naar Kaldenkirchen vertrok, kan de shuttle zijn reis naar Mainz voortzetten.

14:40

Later die middag zwoegt DB 140 597 met een containertrein aan de haak de heuvel op richting Kaldenkirchen.

15:20

Ook ERS 6604 moet een uiterste krachtsinspanning leveren om de heuvel te bedwingen.

 Het is waarschijnlijk ook weer een Melzo-shuttle, want ERS reed er in 2006 verschillende per dag.

 

8 augustus 2006

 

 

In de zomer van 2006 is het patroon nog niet gewijzigd. Rail4Chem trekt, zonder locwisseling in Venlo, ter hoogte van de overweg bij Blerick de ubc/iff-containertrein naar de haven van Rotterdam.

Ook de 232 904 pendelt nog streeds tussen Venlo en Rotterdam. Deze  locs zijn vanaf 2002 tot ongeveer 2010 in dienst geweest bij Railion en later DBS.

ERS 6606 op weg naar Duitsland. Blerick.

ERS 6602 met alleen Lys-line containers richting westen .Links de stamlijn van Blerick.

 

5 juni 2013

 

Opmerkelijk is een class '66 van Crossrail ten oosten van station Venlo. Deze locs rijden vooral in de omgeving van Antwerpen. Loc DE6311 brengt een zgn transittrein van Antwerpen via Maastricht en Venlo (kopmaken) naar Neuss.

Flinke dieseldampen worden uitgebraakt, zo aan het begin van de helling naar Kaldenkirchen.

 

19 februari 2015

 

In 2015 ziet het beeld er heel anders uit dan in 2006. Dit is overigens wel een hele sneue containershuttle.

De shuttle Duisburg - Antwerpen. Het is ook al een transittrein, nu gereden door de meerspannings Traxx-loc 2818 van B-Logistics, de goederentak van de Belgische NMBS, die anders dan Crossrail de route over Roosendaal kiest. Het uiterlijk van de loc stemt niet vrolijk,, evenmin als het containeraanbod.

Ook niet echt een opwindende loc: zwart en anoniem. De loc 189 290 is in gebruik bij Captrain, een Franse vervoerder. Het is waarschijnlijk de shuttle uit Mannheim/Wörth naar Waalhaven.


Het tweede gedeelte van de trein is in elk geval goed beladen.

De Piacenza shuttle naar Botlek wordt gereden door Locon. De trein is voor 100% beladen.

Tractie wordt geleverd door Locon 9902 (ex NS 1834), met een loc die niet de grens over kan. Tot Venlo moet er een andere loc voor gestaan hebben. Locon is overigens ook met een eigen 189 voor deze trein in Duitsland gespot.

Er zit een wel heel bijzondere container tussen.

 

3 april 2015

 

De Zwitserse vervoerder SBB-Cargo is zojuist de grens overschreden en rolt Venlo binnen. Loc 189 112 brengt ons containers uit Gallerato/Busto bij MIlaan.

De loc is ingericht voor verschillende stroomspannningen, hetgeen blijkt uit de enorme batteij stroomafnemers op het dak.

Het is een huckepacktrein die in opdracht van Hupac rijdt. Te zien zijn wissellaadbakken,---

... tankcontainers ...

... en (achteraan) enkele bulkcontainers.

Op station Blerick komt de Melzo-shuttle van de Zwitserse vervoerder BLS door (in opdracht van ERS). Traxx-loc 186 251 van Waalhaven richting Duitsland.

Tussen de gewone containers bevinden zich enkele tankcontainers.

Loc 186 106, door BLS gehuurd van Lokomotion, trekt de Melzo-shuttle de andere kant op. Normaal rijden deze treinen over de Betuweroute. Er zulllen wel werkzaamheden of storingen zijn.


Door Kaldenkirchen komt de Novarashuttle van LOCON. Deze trein start op de containerterminal Chemelot in Geleen en wordt vooral door Ewals beladen. De loc moet in Venlo omlopen. De dieselloc is van het type G2000 BB van Vosloh en rijdt met het nummer 1272 404-5.

De belading is uiterst gevarieerd: gewone containers, wissellaadbakken...

...kleine containers met een dekzeil...

... en wat hiervan te denken?

 

 

2865