R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Born Enerco

29 april 2008


Railion 6480 staat in de poort van Enerco.


De trein wordt beladen met kolen voor Midden-Frankrijk.


Je kunt met de auto wel heel dicht bij het spoor komen.De trein wordt aan de kade van de Overlaadhaven geladen.


In gebruik zijn openbakwagens type Eanos van Nacco uit Duitsland.24 juni 2011


Op deze dag wordt er niet geladen, maar er staat wel al een trein klaar op het emplacement.


De meeste wagens zijn onderlossers, ook van Nacco. Vooraan staat een stel openbakwagens.De poort is gesloten


De kraan lost een schip. Het huisje links bevat de apparatuur voor de weegbrug.


26 oktober 2016


In 2010 neemt Captrain de kolendienst deels en in 2012 volledig over. De frequentie neemt toe tot vijf (soms zes) treinen per week van gemiddeld vijftien wagens.


Captrain PB08 nadert de overweg in de Koningsstraat.


De machinist sleutelt de overweg dicht.


Het sein is na de passage van de locomotief alweer op onveilig gesprongen.17 februari 2017


Op deze foto is te zien dat de treinen helemaal aan het eind van het kadespoor worden beladen. De kranen hebben daarbij geen functie, er wordt een shovel ingezet.


Tegen het stootjuk ontwaren we een industrielocje; het blijkt de Vimo te zijn die tot 2009 bij Lommaert/ArcelorMittal het rangeerwerk verzorgde. Hij staat hier doelloos, omdat de loc van Captrain de treinen ook op hert laadspoor zelf voortbeweegt.


De trein is nauwelijks te zien. 


Negen wagens moet een makkie zijn voor de zware class 66-loc.


De trein is beladen en rolt traag naar de weegbrug., De kraan is bezig met het lossen van een schip, niet met het laden van de trein.


De afmeerpunten op de voorgrond zijn een overblijfsel van de tijd dat hier met de laadtipbrug kolen in schepen overgeslagen werden.


Ondertussen trekt de loc de wagens uiterst traag over de weegbrug.
Het is ook nu weer de PB08 die de kolentrein naar Sittard mag trekken. Via Bressoux zal hij uiteindelijk naar Anglefort in Midden-Frankrijk trekken.


Bijzonder is dat deze kolentrein meestal bestaat uit openbakwagens. Het lossen zal immers veel ingewikkelder zijn dan bij onderlossers, omdat alle kolen hier door twee deurtjes uitgeschept moeten worden.


Het zijn Eanos-wagens die dit keer afkomstig zijn uit CZ, Tsjechië.


20 maart 2019


Per 1 januari 2019 neemt Lineas de dienst over en mag IRP in opdracht van Lineas de kolen in Born ophalen.Vanaf de overzijde van de Overlaadhaven gefotografeerd: IRP 2213.


Ook nu wordt de trein aan het eind van het kadespoor beladen.


De kiosk met de weegapparatuur is geopend, de loc rijdt langzamer dan stapvoets maar wel continu over de weegbrug.


De steenkolen liggen tot tegen de rails.

IRP haalt drie keer week 20 wagens met kolen bij Enerco.


Het zijn nog steeds Eanos-wagens uit Tsjechië


@ laatste aanvullingen: 22 april 2019