R A I L G O E D . N E T                             

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                                  

Amsterdam Westhaven infrafoto


foto: google earth
Het railgoederenvervoer in Amsterdam speelt zich af in het gebied tussen de Haarlemmer Trekvaart en het Noordzeekanaal. Het gebied ten westen van de spoorlijn Amsterdam - Zaandam is het gebied van de Houtrakpolder, dat in een volgend thema besproken zal worden. Aan de oostzijde van deze lijn ligt het Westhavengebied, dat weer in drie deelgebieden uiteenvalt: De Coenhaven (Coenhavenweg, Vlothavenweg, Nieuwe Hemweg, Petroleumhavenweg), De Westhaven (basisemplacement, Westhavenweg, Radarweg) en de Hornhaven (Basisweg, Hornweg, Maltaweg, Corsicaweg).
De railinfrastructuur van al deze gebieden wordt hieronder in beeld gebracht.