R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Railgoederenvervoer

Amsterdam Westhaven  2005 - 2019 


Inleiding

Maar liefst 38 bedrijfsaansluitingen in het westelijke havengebied van Amsterdam tellen Bouwknegt e.a. in hun boek Goederentreinen in Nederland - de stand van zaken in 2003. Anno 2009 werden er vijf of zes nog dagelijks bediend, drie of vier nog zeer regelmatig, tien incidenteel en 19 waren er buiten bedrijf, onbereikbaar of geheel verdwenen.
Het begon allemaal in de Oostelijke Havens, waar in het begin van de twintigste eeuw een enorm aantal goederenwagens reed: het IJ-eiland, de Handelskade, de Rietlanden, het zijn begrippen in het geheugen van de oudere Amsterdammers. Maar dit alles is geschiedenis. De oude havens hebben plaats gemaakt voor moderne woningbouw en bedrijven, gelukkig nog wel met een knipoog naar het verleden. De havens verplaatsten zich naar het westen en de trein, hij volgde geduldig, eerst naar de Coenhaven, toen naar de Westhaven en sinds enkele decennia verder, naar de Houtrakpolder en Westpoort. (zie het thema Houtrakpolder). 
De volgende pagina's geven we een beeld van het railgoederenvervoer van 2005 tot heden. 
Met dank aan Frank Schouten voor correcties en aanvullingen.

In 2019 ligt er rond Amsterdam een pracht stuk infrastructuur, deels de laatste jaren aangelegd, deels geheel gerenoveerd. Er rijdt alleen geen trein, althans op de meeste baanvakken. Een handvol kolentreinen per dag, een (vaak) korte wagenladingentrein en wat incidenteel vervoer. Het is de hoofdstad onwaardig. En wat als Duitsland nog meer kolencentrales sluit? Kan iemand het tij nog keren? 

 

Verder lezen:
>> Amsterdam Westhaven treinfoto
>> Amsterdam Westhaven  infrafoto
>> Amsterdam Westhaven informatie
>> Amsterdam oostelijke havens

Lees ook: "Railgoederenvervoer in Amsterdam" 
in: Op de Rails 2023: nr. 4 t/m 6 (april, mei en juni)
zie o.a. hier: https://www.nvbs.com/magazine/op-de-rails-2023-nr-4-april/


@ laatste wijzigingen 1 juni 2023