R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

 Railgoederenvervoer

op de Betuweroute 2016 en 2014


Wat rijdt er nu eigenlijk op de Betuweroute?

Wordt er wel gebruik van gemaakt van de Betuweroute (BR)? Je rijdt op de A15 bijna een uur langs de BR en ziet misschien één trein. Waren de miljardenuitgaven voor de aanleg van een aparte goederenlijn wel nodig?
Op de volgende pagina's probeer ik antwoord te geven op deze vragen door een fotografisch verslag te presenteren van wat er op een normale werkdag, een woensdag, rijdt. De foto's zijn gemaakt op een reeks van woensdagen in de zomer van 2014.
Er zijn dienstregelingen bekend (zie: www.rolandrail.net ), maar voor een spotter biedt de dienstregeling slechts voor een deel houvast. Treinen lijken niet of niet exact volgens deze dienstregeling of helemaal niet te rijden. Regelmatig verschijnt er ook een nieuwe trein.
Doordat bovendien de locs vaak anoniem rondrijden, is lang niet altijd duidelijk welke trein  van welke vervoerder op de foto wordt vastgelegd.

De Betuweroute is zo'n 170 km lang: 60 km Havenspoor (Maasvlakte - Kijfhoek) en 110 km een vrij liggende goederenlijn van Kijfhoek tot Zevenaar Grens.(zie kaart:http://www.keyrail.nl/uploads/servicedesk_download/kaart_betuweroute.pdf).
De foto's heb ik gemaakt in het meest oostelijke gedeelte tussen Valburg en Zevenaar.


Hulp welkom

Op de pagina's hierna worden treinnummers en bestemmingen vermeld, maar er zullen beslist  fouten in staan. Soms staat er een vraag bij. Daarom roep ik u/jou, als lezer, op te helpen dit overzicht te verbeteren.
Dank aan Frank Schouten voor correcties en aanvullingen.

Wie fouten ziet of aanvullingen kan geven, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de webmaster (vermeld in de reactie svp het fotonummer bijv 5:45b).


Leeswijzer pagina's Betuweroute

In beeld gebracht zijn de daglichturen, van 5:00 tot 22:00 uur. Elke pagina schetst een tijdsblok van twee uur.
De foto's staan op chronologische volgorde van de treindienstregeling, ook wanneer de treinen op andere tijden reden.
Bij elke foto staan minimaal de volgende gegevens:
* passagetijd volgens treindienstregeling zomer 2014 (tdr) in Valburg-Oost (Brvalo);
* werkelijke passeertijd (wpt) - omgerekend naar Brvalo-passagetijd, indien de foto elders gemaakt is;
* plaats en datum van de foto;
* treinnummer + richting (>> oost of << west); oneven treinnummers gaan richting oost, even nummers richting west;
* startpunt en eindbestemming;
* loc nummer + vervoerder.

Voorbeeld:

tdr 02:35 nr 43651 >>
       tdr          treinnummer

wpt 04:55 - Valburg 20140618  >>          Whz > Melzo -  loc DBS 189 026.

         wpt         plaats   datum     richting    start     eind       vervoerder  locnummer

 @ laatste wijzigingen 2016